JAVNI RAZPIS ZA MESTO DIRIGENTA (m/ž)*

Papirniški pihalni orkester Vevče velja za enega izmed najboljših ljubiteljskih pihalnih orkestrov v Sloveniji, ki mu daje dodaten pomen tudi dolgoletna tradicija, saj godbeniki skupaj muzicirajo že več kot 122 let. Orkester sodeluje v okviru kulturno-umetniških projektov, dogodkov, srečanj in proslav na lokalni, državni ter mednarodni ravni. Vsako leto izvede dva premierna koncerta, med drugim božično-novoletni koncert v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, in do 30 drugih nastopov različnih značajev. Udeležuje se gostovanj tako doma kot v tujini ter sodeluje na državnih in mednarodnih tekmovanjih. V letu 2023 ga čaka Tekmovanje slovenskih godb v koncertni težavnostni stopnji. Vaje orkestra potekajo ob ponedeljkih in četrtkih med 20. in 22. uro v prostorih godbenega doma.

Od kandidata pričakujemo:

 • Ustrezno glasbeno izobrazbo (končana prva stopnja akademije za glasbo, glasbene pedagogike/muzikologije),
 • izkušnje z vodenjem orkestrov ali drugih glasbenih sestavov so zaželjene, niso pa pogoj za prijavo,
 • vestnost, zanesljivost, prilagodljivost in dobre pedagoške sposobnosti,
 • predanost orkestru na vseh ravneh njegovega delovanja,
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • vizijo vodenja in razvoja orkestra,
 • znanja dirigiranja, poznavanje literature za pihalne orkestre, muzikološka znanja, znanja iz orkestracije.

Naloge v sklopu dela dirigenta vključujejo:

 • Vodenje skupnih vaj orkestra,
 • vodenje sekcijskih vaj,
 • vodenje orkestra na nastopih in prireditvah,
 • vodenje strokovno-umetniškega odbora orkestra,
 • sodelovanje pri organizacijskem delovanju društva,
 • promocijske aktivnosti za prepoznavnost društva.

Izbranemu kandidatu nudimo:

 • Honorar,
 • možnost delovanja na najvišjih ravneh godbeništva,
 • prijeten, zabaven in zagnan kolektiv,
 • spodbudno delovno okolje.

Prijava naj vsebuje:

 • Življenjepis,
 • kratko vizijo vodenja in razvoja orkestra, vključno s primeri skladb, ki bi jih orkester lahko izvajal v tekočem letu,
 • predlog skladbe po lastni izbiri za avdicijsko vajo v juniju,
 • vsa potrebna dokazila za izpolnjevanje zahtevanih pogojev.

Rok za prijavo je četrtek, 9. junij 2022. Kandidati naj svojo prijavo z zadevo »Javni razpis – dirigent« pošljejo na e-naslov ppovevce@gmail.com.

Izmed prispelih prijav bosta izvršni odbor PPO Vevče in strokovna komisija izbrala kandidate, ki bodo v juniju 2022 vodili vajo orkestra. Na vaji se bodo kandidati orkestru predstavili z delom na obvezni skladbi po izbiri orkestra in pripravljeni skladbi po izbiri kandidata. 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o sodelovanju za eno leto z namero dolgoročnega sodelovanja. Pogodba bo vključevala tudi šestmesečno preizkusno obdobje. Neizbrani kandidati bodo o odločitvi pisno obveščeni v roku 8 dni.

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom se kandidati lahko obrnejo na predsednika društva Gregorja Koritnika, in sicer na telefonski številki: 041 679 812 ali na e-naslovu ppovevce@gmail.com.

*Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.