Kontakt

Papirniški pihalni orkester Vevče

št. poslovnega računa: NLB 02011-0017901655
davčna številka: 14860015

Kontaktne osebe

Gregor Koritnik, predsednik orkestra
Miha Kosec, dirigent
Aleš Babnik, predvodnik

Prijavite se